Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tiên phong trong công tác an sinh xã hội

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre là một trong những đơn vị luôn tiên phong trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Riêng trong hơn 8 tháng đầu năm 2018, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre đã huy động được tổng số tiền đóng góp hơn 17 tỷ đồng để xây nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ khuyến học...

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre là một trong những đơn vị luôn tiên phong trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Riêng trong hơn 8 tháng đầu năm 2018, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre đã huy động được tổng số tiền đóng góp hơn 17 tỷ đồng để xây nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ khuyến học...

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tiên phong trong công tác an sinh xã hội - Ảnh 1
Trong hơn 8 tháng đầu năm 2018, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre đã huy động được tổng số tiền đóng góp cho các quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 17 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có chức năng, nhiệm vụ là hoạt động kinh doanh phát hành vé số kiến thiết công trình phúc lợi xã hội.

6 tháng đầu năm 2018, doanh thu của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre đã thực hiện hơn 1.900 tỷ đồng, đạt 53,14% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt hơn 245 tỷ đồng, đạt 88,5% kế hoạch năm và nộp ngân sách nhà nước hơn 800 tỷ đồng, đạt 56,24% kế hoạch năm.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tiên phong trong công tác an sinh xã hội - Ảnh 2
Lễ khởi công xây dựng Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre còn tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Cụ thể, tính đến đầu tháng 9/2018, Công ty đã huy động được tổng số tiền đóng góp ủng hộ các quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa... với số tiền hơn 17 tỷ đồng. Với số tiền này, Công ty đã hỗ trợ xây dựng 226 nhà tình nghĩa, tình thương, nghĩa tình đồng đội với số tiền trên 9 tỷ đồng; Ủng hộ các Quỹ khuyến học của Tỉnh.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tiên phong trong công tác an sinh xã hội - Ảnh 3
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tích cực ủng hộ các Quỹ Khuyến học trên địa bàn TỈnh.

Trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre đã trao 2.935 suất học bổng và tặng 103.980 quyển vở cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng; Hỗ trợ cứu trợ thiên tai và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác...

Tin bài: Thái Vũ

Bình luận

TOP