Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

1. CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC:  Ông Trần Thanh Tuấn

2. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT: Ông Ngô Trung Hùng

3. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Nguyễn Trung Dũng

4. KẾ TOÁN TRƯỞNG: Ông Võ Tuấn Linh

* CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Khánh

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thái Hùng

- Phó Trưởng phòng: Bà Võ Thị Thanh Thảo

2. PHÒNG KẾ HOẠCH - KINH DOANH

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Minh Trí

- Phó Trưởng phòng: Ông Võ Hiền Triết

3. PHÒNG KẾ TOÁN - THỐNG KÊ

- Phó Trưởng phòng: Bà Lê Huỳnh Phương Loan

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Nhật Tân

4. PHÒNG TRẢ THƯỞNG

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Phương Quyên

- Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thanh Vũ

5. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 508, đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Trưởng đại diện: Ông Lê Minh Trí (Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh)

6. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 27, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trưởng đại diện: Ông Lê Minh Trí (Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh)


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng