Giới thiệu chung

1. Khái quát chung

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, nhiệm vụ được giao hoạt động kinh doanh phát hành vé số kiến thiết công trình phúc lợi xã hội. Tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước để đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội công cộng địa phương.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Hiện nay, Công ty gồm 04 phòng nghiệp vụ (Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Phòng Kế toán – Thống kê và Phòng Trả thưởng) và 02 văn phòng đại diện (đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ). Tổng số biên chế của Công ty là 74 người, trong đó: Ban Giám đốc là 02 người: 01 Chủ tịch kiêm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc; 01 Trưởng Ban Kiểm soát; 01 Kế toán trưởng và 10 Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

3. Tình hình thị trường và mạng lưới hệ thống đại lý

Công tác phát triển thị trường ngày càng được chú trọng. Mạng lưới phân phối vé số kiến thiết thông qua đại lý cấp I liên tục được củng cố và mở rộng. Hiện tại, Công ty có 102 đại lý cấp I được phân bổ như sau:

- Khu vực các tỉnh miền Đông (từ tỉnh Bình Thuận trở vào đến thành phố Hồ Chí Minh): 62 đại lý, riêng thành phố Hồ Chí Minh 44 đại lý.

- Khu vực các tỉnh miền Tây (từ tỉnh Long An đến tỉnh Cà Mau): 40 đại lý, riêng tỉnh Tiền Giang có 10 đại lý và tỉnh Bến Tre 05 đại lý.

Công ty có 18 đại lý Xổ số tự chọn thủ công cấp I hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng