BÁO CÁO CÔNG KHAI NĂM 2024

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023: DOWNLOAD

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024: DOWNLOAD

3. Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng năm 2023: DOWNLOAD


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng